5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus

Loviisa osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Kokeilu toteutetaan varhaiskasvatuslain mukaisena toimintana ja koskee kaikkia 2014 syntyneitä lapsia.

Viisivuotiaiden 20 tunnin maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään ajalla 1.8.2019–31.7.2020. Kunnallisen varhaiskasvatuksen v. 2014 syntyneille lapsille korjataan sijoituspäätös automaattisesti huoltajien ilmoittaman tuntimäärän mukaan.
Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseksi toiminta-aika on pääsääntöisesti klo 9–13. Mikäli varhaiskasvatusaika ylittää 20 tuntia/vko, ylittävä osuus laskutetaan varatun varhaiskasvatusajan mukaisesti.
Mikäli lapsen varhaiskasvatusaika määräytyy huoltajien työvuorojen mukaisesti ja lapsen läsnäolo voi sijoittua päiväajan lisäksi iltoihin, öihin ja viikonloppuihin, lapsen osalta maksuttomaksi ajaksi luetaan 20 tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta.

Loviisan kaupungin kasvatus- ja sivistyslautakunta on päättänyt 22.5.2019 seuraavat periaatteet

 • 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Loviisan varhaiskasvatussuunnitelmaan ottaen huomioon viisivuotiaiden lasten erityiset tarpeet.
 • Viisivuotiaiden lasten maksutonta varhaiskasvatusta toteutetaan neljä tuntia päivässä maanantaista perjantaihin. Maksuttoman varhaiskasvatuksen osuus sijoitetaan lasten läsnäoloon perustuen klo 9.00-13.00 väliselle ajalle.
 • Vuorohoidossa maksuttoman varhaiskasvatuksen osuus sijoitetaan lasten läsnäolon perusteella klo 8.00-16.00 väliselle ajalle. Lauantaisin ja sunnuntaisin auki olevissa päiväkodeissa maksuton osuus sijoitetaan myös näille päiville. Vuorohoidossa maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään myös viikonloppuna, jotta lapsen ei tarvitse tulla arkipäivälle sijoittuvana huoltajan vapaapäivänä varhaiskasvatukseen. Tavoitteena on, että lapsen viikoittainen varhaiskasvatusaika ei pitene merkittävästi maksuttoman varhaiskasvatusosuuden vuoksi.
 • Kunnalliseen järjestettävään maksuttomaan 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen ei tarvitse hakea erikseen. Siihen osallistuvat kaikki varhaiskasvatuksessa olevat vuonna 2014 syntyneet lapset.
 • Yksityiset palveluntuottajat toimittavat luettelon kokeiluun osallistuvista lapsista ja heidän perheiltä perimistään asiakasmaksuista. Loviisan kaupunki korvaa kuukausittaiseen ilmoitukseen perustuen viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämisestä aiheutuvia asiakasmaksumenetyksiä, kuitenkin enintään 116 euroa kuukaudessa/lapsi
 • Kaikkien kokeilussa olevien toimipaikkojen tulee vastata kokeiluun liittyviin kyselyihin sekä osallistua maksuttoman varhaiskasvatuksen toteutumiseen liittyviin seurantoihin.
 • Kokeilusta johtuen viisivuotiaita lapsia ei siirretä toimipaikasta toiseen, ellei lapsen huoltaja erikseen hae lapselleen siirtoa.
 • Kokeilu ei edellytä lapsiryhmärakenteiden uudistamista, vaan esimerkiksi päiväkotien lapsiryhmät muodostetaan koko toimipaikan tarpeiden perusteella tarkoituksenmukaisiksi ja toimiviksi.

Neljä tuntia ylittävältä osalta varhaiskasvatusmaksut määräytyvät seuraavasti

 • kun varhaiskasvatusta 4 tuntia/pvä, varhaiskasvatus on maksutonta
 • kun varhaiskasvatusta on 86h/kk, mutta päivittäinen hoitoaika ylittää 4 tuntia, ylittävältä osalta peritään 20% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
 • kun varhaiskasvatusta on 150h/kk, peritään 60% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
 • kun varhaiskasvatusta on 210/kk, peritään 70% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Hoidon tarve ilmoitetaan lomakkeella sopimus osa-aikamaksusta 5-vuotiaille.

Loviisan viisivuotiaiden 20 tunnin maksuton varhaiskasvatus on yksivuotinen kokeilu ja päättyy 31.7.2020.