Muskarihanke

Loviisan kaupungin varhaiskasvatus tekee tiiviisti yhteistyötä Musiikkiopiston kanssa. Yhteinen hanke mahdollistaa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia osallistumaan maksuttomaan Muskariin päiväkotipäivän aikana.

Taustaa

Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen ja Musiikkiopiston yhteinen pilottihanke käynnistyi 1.8.2017. Aktia säätiön jakama tuki mahdollisti maksuttoman musiikkikasvatuksen kuudessa päiväkodissa (Isnäsin päiväkoti, Määrlahden päiväkoti, Rauhalan päiväkoti, Tesjoen päiväkoti, Valkon päiväkoti ja Villekulla daghem) toimintavuoden 2017-2018 aikana.

Musiikkikasvatuksen tarve ja kysyntä Loviisan varhaiskasvatuksessa osoittautui paljon laajemmaksi, kun ennalta osasimme arvioida. Tunnit ja ryhmät muodostuivat päiväkotien tarpeiden mukaisesti ja niiden ehdoilla. Päiväkotien ja Musiikkiopiston välinen yhteistyö on muodostunut erinomaiseksi.

Tavoite

Hanke on lisännyt kulttuurin saavutettavuutta alle kouluikäisten keskuudessa. Maksuttoman musiikinopetuspalvelukokeilun avulla on voitu lisätä yhdenvertaisuutta ja antaa kaikille mahdollisuus tutustua tavoitteelliseen musiikkikasvatukseen.

Jatkoa hankkeelle toimintavuodelle 2018-2019

Hanketta on haluttu jatkaa ja laajentaa kaikkiin päiväkoteihin sekä avoimeen päiväkotiin Treffikseen. Aktia säätiön jakama tuki mahdollisti hankkeen laajenemisen toimintavuodelle 2018-2019.

Syksyllä 2018 Muskariin osallistuu kaikki päiväkodit, paitsi yksi, jossa ei ollut tarpeeksi osallistujia. Tämän päiväkodin lapsille tarjotaan myöhemmin jakso, jossa lapset saavat tutustua Muskariin. Tänä syksynä muskariryhmiä on yhteensä 21 ja Treffiksellä on kolme ryhmää. Päiväkodeissa oppilaita on reilu 200 ja Treffiksessä noin 45 lasta vanhempineen.

Muskari on järjestetty päiväkotipäivän aikana. Opetusta on molemmilla kielillä suunniteltu ryhmien kielien mukaisesti. Päiväkodin henkilökunnasta pyritään olemaan säännöllisesti mukana. Yhteistyö mahdollistaa esim. yhteisten juhlien järjestämistä, toisiltaan oppimista ja lapsille turvallisen arjen, kun tutut aikuiset ovat mukana.