Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja auttavat päihdeongelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Päihdepalveluiden sairaanhoitajien työnkuvaan kuuluu

 • avohoitomuotoisen hoidon tarpeen arviointia
 • hoitoa ja keskusteluapua riippuvuusongelmaisille ja heidän läheisilleen
 • yksilökeskustelut, pari- perhe- ja ryhmähoitoa, verkostotapaamiset
 • hoidon tarpeen arviointia laitoshoitojen suhteen
 • yhteistyö lääkärin kanssa sairaanhoidollisissa ja lääkekysymyksissä.

Aikuisten mielenterveyspalveluiden sairaanhoitajien työnkuvaan kuuluu

 • tukikeskustelut ja hoidon seuranta yhteistyössä terveyskeskuslääkärin kanssa jos asiakkaalla on lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö
 • hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus jatkohoitoon vakavammissa mielenterveyshäiriöissä
 • hoitajakonsultaatiot terveyskeskuksen eri yksiköille.

Päihdepalvelujen sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu

 • avomuotoisen hoidon tarpeen arviointi
 • yksilökeskustelut, pari-, perhe- ja ryhmähoito, sekä verkostotapaamiset
 • hoidon tarpeen arviointi laitoshoitojen suhteen
 • maksusitoumuksien myöntäminen laitoskuntoutuksien kunnan osuuteen

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ryhmätoiminta

 • Avoin aamuryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 13.8.2019 klo 10-11, jonka jälkeen tapaamiset jatkuvat kerran viikossa tiistaisin klo 10-11 yhdessä kokemusasiantuntijan Antin ja Jonten kanssa. Viimeinen tapaaminen vuoden 2019 osalta on 10.12.2019.
 • Peliriippuvaisten ryhmä kokoontuu yhdessä kokemusasiantuntija Mattiaksen kanssa. Ryhmä kokoontuu kesätauon jälkeen 17.9.2019 klo 16.30-18, jonka jälkeen tapaamiset jatkuvat; 15.10.2019, 19.11.2019 ja 10.12.2019.
 • Ruotsinkielinen avoin ryhmä päihdeongelmaisille ja/tai heidän läheisilleen. Ryhmä kokoontuu kesätauon jälkeen 3.9.2019 klo 13.30-15, jonka jälkeen tapaamiset jatkuvat; 8.10.2019, 12.11.2019 ja 3.12.2019.

Ryhmätoiminta toteutetaan Loviisan perusturvakeskuksessa, päihde- ja mielenterveyspalveluiden tiloissa, Loviisan perusturvakeskus, Öhmaninkatu 4, Loviisa. Sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2, 2 krs.