Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja auttavat päihdeongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Aikuisten psykiatrisen sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu muun muassa tukikeskustelut ja psykiatrisen hoidon tarpeen arviointi.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöntekijän ja psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävät ovat

  • avohoitomuotoisen hoidon tarpeen arviointia
  • hoitoa ja keskusteluapua riippuvuusongelmaisille ja heidän läheisilleen
  • yksilökeskustelut, pari- perhe- ja ryhmähoitoa, verkostotapaamiset
  • hoidon tarpeen arviointia laitoshoitojen suhteen
  • maksusitoumuksen myöntäminen laitoskuntoutuksien kunnan osuuteen (sosiaalityöntekijä)
  • yhteistyö lääkärin kanssa sairaanhoidollisissa ja lääkekysymyksissä (sairaanhoitaja).

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Aikuisten psykiatrisen sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluvat

  • tukikeskustelut ja hoidon seuranta yhteistyössä terveyskeskuslääkärin kanssa jos asiakkaalla on lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö
  • hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus jatkohoitoon vakavammissa mielenterveyshäiriöissä
  • hoitajakonsultaatiot terveyskeskuksen eri yksiköille.