Talous- ja velkaneuvonta

Loviisan seudulla talous- ja velkaneuvontapalveluja tarjoaa Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia. Neuvonta palvelee Loviisan ja Lapinjärven asukkaita.

Puhelinneuvonnassa kartoitetaan asiakkaan mahdollisuudet ja keinot saada taloudellinen tilanteensa hallintaan. Tarvittaessa varataan aika henkilökohtaiseen neuvontaan.

Puhelinneuvonnassa

  • kartoitetaan alustavasti asiakkaan taloudellista perustilannetta: tuloja, menoja, velkoja ja mahdollista varallisuutta
  • annetaan perustietoja velkojen hoitamisen vaihtoehdoista
  • kartoitetaan alustavasti mahdollisuuksia velkojen järjestelyyn
  • varataan tarvittaessa käyntiaika talous- ja velkaneuvojalle tilanteen selvittämistä varten
  • annetaan asiakkaalle toimintaohjeita ennen talous- ja velkaneuvojan tapaamista.