Vammaispalvelut

Vammaispalvelun lähtökohtana on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Tavoitteenamme on poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Voit asioida meillä sähköisesti Klinik-asiointipalvelun kautta helposti verkossa silloin, kuin sinulle parhaiten sopii. Palvelun kautta voit jättää yhteydenottopyynnön vammaispalveluihin. Pyrimme vastaamaan klo 15 mennessä lähetettyihin yhteydenottoihin saman arkipäivän aikana. Tämän jälkeen lähetettyihin yhteydenottoihin vastaamme seuraavan arkipäivän aikana.

Asiointipalvelu toimii ympäri vuorokauden osoitteessa www.loviisa.fi/24asiointi. Lisätietoja sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista löydät sivulta www.loviisa.fi/sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut.

Palvelut ja tukitoimet

Asiakkaan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma, jonka tarkoitus on palvella kuntalaista toimivasti ja kokonaisvaltaisesti ja ohjata sopivien palveluiden piiriin.

Vammainen henkilö voi saada palveluita ja tukitoimia jokapäiväisen elämän tarpeisiin. Palvelut jakautuvat subjektiivisiin ja määrärahasidonnaisiin tukitoimiin. Määrärahasidonnaiset tukitoimet ovat palveluja ja tukitoimia, jotka on tarkoitettu kaikille vammaisille. Näitä palveluja ovat

  • ylimääräisten ravinto- ja vaatekustannusten perusteella annettu tuki
  • päivittäisissä toimissa tarvittavat apuvälineet, koneet ja laitteet
  • muut mahdolliset tukitoimet.

Lääkinnällisistä palveluista vastaa Loviisan perusturvakeskus. Loviisan ja Lapinjärven yhteistoiminta-alueella noudatetaan vammaispalvelulain mukaisia määrärahasidonnaisia tukitoimia ja palveluita koskevaa ohjetta.

Muiden vammaispalveluiden ohella vaikeavammaisilla on laissa määriteltyihin palveluihin subjektiivinen oikeus, jonka turvin voidaan taata palveluita ja tukitoimia. Näitä palveluita ovat

  • kuljetuspalvelut, jotka on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä tarvittaessa myös opiskelu- ja työmatkoihin
  • asunnon muutostyöt ja henkilökohtaiset apuvälineet henkilölle, jonka omatoiminen suoriutuminen omassa asunnossa on vamman tai sairauden vuoksi erityisen haastavaa
  • henkilökohtainen apu esimerkiksi päivittäisiin toimiin, työhön, opiskeluun ja harrastuksiin tai sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen
  • palveluasuminen ja siihen liittyvät lisäpalvelut henkilöille, jotka tarvitsevat vuorokauden ympäri jatkuvaa tukea ja apua
  • päivätoiminta, jonka tarkoituksena on tukea itsenäisen elämän taitoja ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta kodin ulkopuolisena toimintana henkilöille, jotka eivät ole työtoiminnassa.

Askolan, Loviisan, Porvoon ja Sipoon uusi kuljetuspalveluiden ohjauskeskus aloittaa toimintansa 1.9.2022

Ohjauskeskus hoitaa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia henkilökuljetuksia. Kuljetuspalvelut tilataan jatkossa uudesta ohjauskeskuksesta. Kuntien yhteisen ohjauskeskuspalvelun toteuttamisesta vastaa Taksi Helsinki. Kuljetustilauksen voi tehdä soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla ja sovelluksella. Ennakkotilauksia uuteen ohjauskeskukseen voi tehdä 22.8.2022 kello 9 alkaen.

Kuljetuspalvelun piirissä oleville asiakkaille on lähetetty tarkemmat asiakasohjeet matkojen tilaamisesta ja palvelun käyttämisestä. Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Johnny Haataja, johnny.haataja@loviisa.fi

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajalta, asiasta neuvotellaan tapauskohtaisesti oman sosiaalityöntekijän kanssa.