Ajankohtaista koronaviruksesta covid-19

Loviisan kaupunki seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti. Sivu päivitetty viimeksi 18.10.2021.

Harrastustoiminta

Kaupungin tiloissa järjestetty ohjattu ryhmäharrastustoiminta aikuisille (yli 20-vuotiaat) sekä lapsille ja nuorille on sallittua sekä sisä- että ulkotiloissa.

Ohjatussa harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita:

 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Suosittelemme, että ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana, mikäli lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.
 • Ulkokenttien pukukopeissa ja huoltorakennuksissa on noudatettava yleisiä hygieniavelvoitteita.

Loviisan kaupunki suosittelee myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja turvallisuusohjeita järjestämässään harrastustoiminnassa.

Julkiset tilat ja kuntosalit

Loviisan kaupungin julkiset tilat (asiakaspalvelutoimiston, nuorisotilat, kirjastot ja museo) sekä kaupungin ylläpitämät kuntosalit ovat auki.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 18.11.2021 tiedottanut uusista rajoituksista Uudellamaalla. Rajoitukset ovat voimassa 25.11.–24.12.2021, ja ne kohdistuvat korkean riskin yleisötilaisuuksiin eli yli 20 henkilön seisomakatsomoihin ja yhteislaulutilaisuuksiin. Rajoitusten vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.

Päätöksellä rajoitetaan sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta. Rajoitus ei koske yleisötilaisuuksia, joissa on koko yleisölle istumapaikat. Katsomolla tarkoitetaan tilaa, josta yleisö voi seurata esitystä, ottelua tai vastaavaa tapahtumaa. Siten päätös ei kohdistu esimerkiksi messutoimintaan. Päätös kohdistuu vain tilaisuuden yleisöön, ei henkilökuntaan, esiintyjiin tai esimerkiksi urheiluotteluiden pelaajiin.
Päätöksellä rajoitetaan lisäksi sisätiloissa järjestettäviä yhteislaulutilaisuuksia, jotka ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan koronaviruksen leviämisen kannalta korkeariskisiä tapahtumia. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallista sisältöä on yhteislaulu. Päätös koskee myös yhteislaulutilaisuuksia, joissa on istumapaikat.

 

Tilojen käyttöä koskevat lain yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa koko Suomessa

Koko Suomessa ovat edelleen voimassa tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Lain hygieniavaatimukset ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Kasvomaskin käyttö

THL on päivittänyt kansalaisille tarkoitettua maskisuositustaan 30.9.2021, THL maskisuositus päivitetty 30.9.2021; suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Kasvomaskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntatautiriski saattaa olla suuri. THL suosittelee, että maskia käytetään edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

THL suosittelee, että erityisesti ne, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa, huomioivat maskisuosituksen.

Suositus on suunnattu 12 vuotta täyttäneille. Suositus ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja. Suositus ei myöskään koske työyhteisöjä, joita varten on erilliset suositukset, työpaikkojen maskisuosituksesta vastaa Työterveyslaitos.

Erilaisten tilaisuuksien järjestäjät voivat antaa omia maskisuosituksiaan, jotka koskevat heidän omia tilojaan.

Loviisan koulut ja varhaiskasvatus

Loviisan kouluissa ei tarvitse käyttää kasvomaskeja enää syysloman 22.–25.10.2021 jälkeen. Maskisuositus poistuu 25.10. myös varhaiskasvatuksesta. Päätös koskee sekä lapsia, oppilaita että henkilökuntaa.

Päätöksen taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n uudet suositukset ja ohjeet. Koska koronavirusta on edelleen liikkeellä, Loviisan kaupunki suosittelee kuitenkin käyttämään kasvomaskeja koulussa sellaisissa tilanteissa, joissa sisätiloissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan ja lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Voimassa ovat edelleen myös muut THL:n yleiset maskisuositukset, joten kasvomaskin käyttöä suositellaan myös joukkoliikenteessä. Erityisen suositeltavaa kasvomaskin käyttö on silloin, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa. Suosituksista riippumatta jokaisella henkilöllä on oikeus päättää omasta kasvomaskin käytöstään.

Maskien hankinta ja käyttö

 • Opiskelijoiden ja nuorisotyön asiakkaiden kasvomaskien hankinnasta vastaavat opiskelijat ja perheet.
 • Perusopetuksen kuudesluokkalaisten sekä yläkoulun oppilaiden kasvomaskien hankinnasta huolehtii koulu.
 • Loviisan kaupungin perusturvakeskus jakaa kasvomaskeja vähävaraisille.
 • Henkilökunnan maskien hankinnasta vastaa työnantaja.

Suosittelemme, että käytät kasvomaskia aina asioidessasi perusturvakeskuksen tiloissa. Muistathan ottaa oman kasvomaskin mukaan!

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

Vierailut asumispalveluyksiköissä

 • Sovi aina tapaamisesta etukäteen puhelimitse hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
 • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suosittelemme että suusuojainta käytetään koko vierailun ajan!
 • Vierailut sisätiloissa tapahtuvat asukkaan omassa huoneessa. Mene suoraan asukkaan huoneeseen, älä turhaan liiku yleisissä tiloissa. Jos sää suosii, ja asukkaan kunto sallii, suosittelemme ulkovierailua!
 • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.

Vierailut sairaalan osastolla

 • Sovi aina tapaamisesta etukäteen puhelimitse hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Suosittelemme, että vierailuun käytetään korkeintaan tunti. Saattohoidossa tai muuten vakavasti sairaan omaisten vierailuista sovitaan erikseen.
 • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
 • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suosittelemme että suusuojainta käytetään koko vierailun ajan!
 • Vierailut sisätiloissa tapahtuvat potilaan omassa huoneessa. Mene suoraan potilaan omaan huoneeseen, älä turhaan liiku yleisissä tiloissa.
 • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.

Etätyö

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Työnantaja arvioi, onko kyseessä sellainen työ, jota voi tehdä etänä.
Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa työntekijöitä käyttämään kasvosuojaimia kaikissa työtiloissa, missä työskentelee muitakin, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta, välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin ja käyttämällä kasvomaskia, jos lähikontaktia ei voi välttää.

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Kasvomaskeja jaetaan Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan vähävaraisille asukkaille. Jakelutilanteessa ei kysytä henkilötietoja tai varallisuutta, käyntiä ei myöskään rekisteröidä asiakastietojärjestelmiin.

Kasvomaskeja jaetaan seuraavasti:

 • Loviisan perusturvakeskuksessa (Öhmaninkatu 4, Loviisa) – maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–10. Jakelu tapahtuu aikuissosiaalityön tiloissa, sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2. Lisäksi kasvomaskeja jaetaan Loviisassa aikuissosiaalityön asiakkaille tavanomaisen käynnin yhteydessä.
 • Lapinjärven terveystalolla (Lapinjärventie 27, Lapinjärvi) – keskiviikkoisin kello 9–10.

Lisätietoja alueellisesta koronavirusepidemiatilanteesta löytyy HUSin verkkosivuilta. THL:n suositukset löytyvät THLn verkkosivuilta.

Koronavirusoireisten testaaminen siitepölykaudella

Siitepöly ja katupöly aiheuttavat monille covid-19-infektioon sopivia oireita, kuten silmien kutinaa, vesinuhaa, yskää tai hengenahdistusta. Oireet ilmaantuvat erityisesti ulkona ja rauhoittuvat sisätiloissa.

 • Aloita allergialääkitys heti, jos tiedät kärsiväsi siitepölyoireista.
 • Mene kertaalleen covid-19-testiin heti tutunkin allergiaoireen alkaessa. Jos covid-19-testi on negatiivinen ja oireet lievenevät selvästi allergialääkityksellä, uutta testiä ei tarvita.
 • Mene uudestaan covid-19-testiin, jos allergiaoireet eivät helpota allergialääkityksen tehostamisesta huolimatta tai ne pahenevat tai saat muita covid-19-infektioon sopivia oireita, kuten kurkkukipu, haju- tai makuaistin muutos, pahoinvointi, ripuli, päänsärky tai lihaskivut.

Mikäli oireet eivät helpota ja tarvitset hoitoa allergiaoireisiin, ota yhteyttä Loviisan terveysasemaan joko Klinik-asiointipalvelun kautta tai puhelimitse 019 505 1300 arkisin kello 8–16.