Ajankohtaista koronaviruksesta covid-19

Loviisan kaupunki seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti. Sivu päivitetty viimeksi 6.9.2021.

Harrastustoiminta

Kaupungin tiloissa järjestetty ohjattu ryhmäharrastustoiminta aikuisille (yli 20-vuotiaat) sekä lapsille ja nuorille on sallittua sekä sisä- että ulkotiloissa.

Ohjatussa harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita:

 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Näissä tilanteissa suositellaan kasvomaskin käyttöä muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Ulkokenttien pukukopit ja huoltorakennukset on avattu 1.6.2021 alkaen. Tiloissa on noudatettava yleisiä hygieniavelvoitteita.

Loviisan kaupunki suosittelee myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja turvallisuusohjeita järjestämässään harrastustoiminnassa.

Julkiset tilat ja kuntosalit

Loviisan kaupungin julkiset tilat (asiakaspalvelutoimiston, nuorisotilat, kirjastot ja museo) sekä kaupungin ylläpitämät kuntosalit ovat auki.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Lauantaista 4.9.2021 alkaen sisätiloissakaan järjestetyissä yleisötilaisuuksissa ei tarvitse taata yleisölle kahden metrin turvavälejä, jos terveysturvallisuus voidaan varmistaa tilojen riittävällä väljyydellä ja muilla keinoilla. Pääkaupunkiseudulta kumotaan myös velvoite jakaa tapahtumien yleisö lohkoihin ja yleisesti asiakas- ja yleisötiloja koskenut turvavälivelvoite.

Terveysturvallisuus on varmistettava mm. rajoittamalla tilaisuuksien osallistujamäärää puoleen tilan kapasiteetista, ehkäisemällä tungoksia ja ohjeistamalla asiakkaita
Uuden päätöksen mukaan sisätiloissa yli 10 hengen tilaisuuksissa voi olla enintään 50 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Tällä saadaan tiloihin väljyyttä ja vältetään osaltaan ruuhkien ja tungosten syntymistä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysinen kontakti toisiinsa.

Yli 10 hengen sisätilaisuuksissa ja yli 50 hengen ulkotilaisuuksissa täytyy lisäksi noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta hygieniakäytännöistä. Ohjeessa painotetaan mm. maskin käytön tärkeyttä sekä järjestäjän antamia ohjeita osallistujille äänen käytön ja ruuhkatilanteiden välttämiseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa 3.9.2021 – Koko Uudenmaan kokoontumisrajoitukset lievenevät 4.9.2021 alkaen – 2 metrin turvavälivelvoitteesta ja pääkaupunkiseudun lohkovaatimuksesta luovutaan, sisätilaisuuksiin voi ottaa väkeä enintään 50 % kapasiteetista

Määräys on voimassa ajalla 4.9.2021–30.9.2021

Yksityistilaisuudet

Loviisan kaupunki suosittelee yksityistilaisuuksiin samoja rajoituksia kuin yleisötilaisuuksiin. Lisätietoja yksityistilaisuuksien terveysturvallisista järjestelyistä löydät THL:n verkkopalvelusta – juhli koronaturvallisesti ja noudata alueellisia suosituksia.

Kasvomaskin käyttö

Loviisan kaupunki suosittaa kasvomaskin käyttöä yleisötilaisuuksissa, julkisessa liikenteessä, kaikissa julkisissa sisätiloissa, väkijoukoissa niin ulkona kuin sisällä. Suositus maskinkäytöstä koskee yleisesti yli 12-vuotiaita ja niitä, joilla ei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä kasvomaskia.

Kasvomaskisuositus koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle
Kasvomaskisuositus on voimassa koko perusopetuksen, esikoulun ja lukion henkilökunnan osalta, sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta. Kasvomaskia tulee käyttää sisätilojen lisäksi myös ulkotiloissa, esimerkiksi välitunneilla.

Kasvomaskisuositus koulujen oppilaille
Kasvomaskisuositus on voimassa perusopetuksen kuudesluokkalaisten ja yläkoulun oppilaiden osalta. Kasvomaskia tulee käyttää sisätilojen lisäksi myös koulukuljetuksien aikana ja ulkoitiloissa, esimerkiksi välitunneilla.

Suositus toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Mikäli kyseessä on yhdysluokka, jossa opiskelee sekä viides- että kuudesluokkalaisia, suositellaan että koko luokka käyttää kasvomaskia.

Kasvomaskisuositus työpaikoilla
Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikissa työtiloissa, missä työskentelee muitakin, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Kahvi- ja ruokatauot on hyvä porrastaa. Kasvomaskin käyttöä suositellaan myös taksinkuljettajille ja aikuisille matkustajille.

Maskien hankinta ja käyttö

 • Opiskelijoiden ja nuorisotyön asiakkaiden kasvomaskien hankinnasta vastaavat opiskelijat ja perheet.
 • Perusopetuksen kuudesluokkalaisten sekä yläkoulun oppilaiden kasvomaskien hankinnasta huolehtii koulu.
 • Loviisan kaupungin perusturvakeskus jakaa kasvomaskeja vähävaraisille.
 • Henkilökunnan maskien hankinnasta vastaa työnantaja.

Pandemiatilanteesta johtuen suosittelemme, että käytät kasvomaskia aina asioidessasi perusturvakeskuksen tiloissa. Muistathan ottaa oman kasvomaskin mukaan!

Lisätietoja kasvomaskisuosituksesta ja kasvomaskin käytöstä THL:n sivuilla

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

Vierailut asumispalveluyksiköissä

 • Sovi aina tapaamisesta etukäteen puhelimitse hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
 • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suusuojainta on ehdottomasti pidettävä päällä koko vierailun ajan!
 • Kahden metrin turvaväliä tulee pyrkiä noudattamaan sekä omaiseen, muihin asukkaisiin sekä henkilökuntaan.
 • Vierailut sisätiloissa tapahtuvat asukkaan omassa huoneessa. Mene suoraan asukkaan huoneeseen, älä turhaan liiku yleisissä tiloissa. Jos sää suosii, ja asukkaan kunto sallii, suosittelemme ulkovierailua!
 • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.

Vierailut sairaalan osastolla

 • Sovi aina tapaamisesta etukäteen puhelimitse hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Suosittelemme, että vierailulle sisätiloihin tulee enintään kaksi henkilöä kerrallaan ja että vierailuun käytetään korkeintaan 15 minuuttia.
 • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
 • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suusuojainta on ehdottomasti pidettävä päällä koko vierailun ajan!
 • Kahden metrin turvaväliä tulee pyrkiä noudattamaan sekä omaiseen, muihin potilaisiin sekä henkilökuntaan.
 • Vierailut sisätiloissa tapahtuvat potilaan omassa huoneessa. Mene suoraan potilaan omaan huoneeseen, älä turhaan liiku yleisissä tiloissa.
 • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.

Etätyö

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Työnantaja arvioi, onko kyseessä sellainen työ, jota voi tehdä etänä.
Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa työntekijöitä käyttämään kasvosuojaimia kaikissa työtiloissa, missä työskentelee muitakin, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta, välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin ja käyttämällä kasvomaskia, jos lähikontaktia ei voi välttää. Pysyttele kotona ja hakeudu koronavirustestiin, jos tunnet olosi flunssaiseksi.

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Kasvomaskeja jaetaan Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan vähävaraisille asukkaille. Jakelutilanteessa ei kysytä henkilötietoja tai varallisuutta, käyntiä ei myöskään rekisteröidä asiakastietojärjestelmiin.

Kasvomaskeja jaetaan seuraavasti:

 • Loviisan perusturvakeskuksessa (Öhmaninkatu 4, Loviisa) – maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–10. Jakelu tapahtuu aikuissosiaalityön tiloissa, sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2. Lisäksi kasvomaskeja jaetaan Loviisassa aikuissosiaalityön asiakkaille tavanomaisen käynnin yhteydessä.
 • Lapinjärven terveystalolla (Lapinjärventie 27, Lapinjärvi) – keskiviikkoisin kello 9–10.

Lisätietoja alueellisesta koronavirusepidemiatilanteesta löytyy HUSin verkkosivuilta. THL:n suositukset löytyvät THLn verkkosivuilta.

Koronavirusoireisten testaaminen siitepölykaudella

Siitepöly ja katupöly aiheuttavat monille covid-19-infektioon sopivia oireita, kuten silmien kutinaa, vesinuhaa, yskää tai hengenahdistusta. Oireet ilmaantuvat erityisesti ulkona ja rauhoittuvat sisätiloissa.

 • Aloita allergialääkitys heti, jos tiedät kärsiväsi siitepölyoireista.
 • Mene kertaalleen covid-19-testiin heti tutunkin allergiaoireen alkaessa. Jos covid-19-testi on negatiivinen ja oireet lievenevät selvästi allergialääkityksellä, uutta testiä ei tarvita.
 • Mene uudestaan covid-19-testiin, jos allergiaoireet eivät helpota allergialääkityksen tehostamisesta huolimatta tai ne pahenevat tai saat muita covid-19-infektioon sopivia oireita, kuten kurkkukipu, haju- tai makuaistin muutos, pahoinvointi, ripuli, päänsärky tai lihaskivut.

Mikäli oireet eivät helpota ja tarvitset hoitoa allergiaoireisiin, ota yhteyttä Loviisan terveysasemaan joko Klinik-asiointipalvelun kautta tai puhelimitse 019 505 1300 arkisin kello 8–16.