Ajankohtaista koronaviruksesta covid-19

Loviisan kaupunki seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti. Sivua päivitetty viimeksi 1.8.2022.

Alueelliset rajoitukset

Loviisassa ei tällä hetkellä ole voimassa erityisiä rajoituksia. Laaja etätyösuositus on päättynyt Loviisassa helmikuu 2022 lopussa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella ei ole enää voimassa viraston asettamia koronarajoituksia. Lue lisää aluehallintoviraston tiedotteesta.

Terveysturvallisuus – STM:n suositus tartuntojen leviämistä ehkäisevistä toimista ravitsemisliikkeissä, yleisötilaisuuksissa ja henkilöliikenteessä 1.7.2022 alkaen

Tartuntatautilaissa määritellyt hygieniavaatimukset olivat voimassa 30.6.2022 asti.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suosittelee, että toiminnanharjoittajat huolehtivat lain vaatimusten voimassaolon päättymisen jälkeenkin tilojen ja pintojen puhdistamisesta sekä siitä, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Toiminnanharjoittajien olisi suositeltavaa huolehtia siitä, että asiakkailla on mahdollisuus saapua ja oleskella väljästi ja että tartuntariski pidetään toiminnassa mahdollisimman pienenä.
STM kehottaa asiakkaita, osallistujia ja toiminnanharjoittajia huomioimaan THL:n ajantasaisen ohjeistuksen covid-19-tartuntojen ehkäisystä.

Lisää tietoa yleisistä hygieniasuosituksista aluehallintoviraston verkkosivustolta sekä THL:n verkkosivustolta.

Käsienpesu, yskiminen ja kasvomaskin käyttö

Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta ja joissakin tilanteissa kasvomaskia käyttämällä ja pitämällä etäisyyttä muihin ihmisiin. THL korostaa henkilön omaa harkintaa kasvomaskin käytössä. Kasvomaskin käytön jatkamista suositellaan rokotussuojan tasosta riippumatta kaikille 12 vuotta täyttäneille, kun oleskellaan sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja myös ruuhkaisissa liikennevälineissä.

Maskin käyttöä suositellaan lisäksi erityisesti:

  • niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
  • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
  • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esimerkiksi perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille ja potilaille sekä yksiköissä vieraileville suositellaan myös edelleen maskin käyttöä potilasturvallisuuden vuoksi.

Loviisan koulut ja varhaiskasvatus

Ala- ja yläkoulujen, lukioiden ja varhaiskasvatuksen maskisuosituksesta luovutaan kokonaan 1.5. alkaen. Maskia saa halutessaan edelleen käyttää ja maskit saa edelleen tarvittaessa koulusta.

Maskien hankinta ja käyttö

  • Opiskelijoiden ja nuorisotyön asiakkaiden kasvomaskien hankinnasta vastaavat opiskelijat ja perheet.
  • Perusopetuksen oppilaiden kasvomaskien hankinnasta huolehtii koulu.
  • Henkilökunnan maskien hankinnasta vastaa työnantaja.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

Vierailut asumispalveluyksiköissä

  • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
  • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suosittelemme että suusuojainta käytetään koko vierailun ajan!
  • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.

Vierailut sairaalan osastolla

  • Vierailukielto Loviisan sairaalan osastolla on päättynyt. Vierailijoita saa olla enintään kaksi kerrallaan. Vierailijoiden suositellaan käyttävän suojamaskia koko vierailun ajan ja lisäksi huolehtivan hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä.