Paxlovid-koronaviruslääke

Paxlovid-koronavirusläkkeen käyttö on alkanut Loviisassa ja Lapinjärvellä. Paxlovid on avohoidossa otettava koronaviruslääke aikuisille, joilla on riski saada vakava koronavirustauti sairauden, puolustuskykyä heikentävän lääkehoidon tai iän takia.

Paxlovid-lääkkeen vaikuttavina aineina ovat nirmatrelviiri ja ritonaviiri. Ritonaviirilla on tunnettuja yhteisvaikutuksia joidenkin muiden lääkeaineiden kanssa. Näin ollen Paxlovid-lääkehoito ei sovellu kaikille vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville.  Terveydenhuollon henkilöstö arvioi aina lääkkeen aloituksen yksilöllisesti potilaalle.

Kotitesti riittää lääkityksen aloittamiseen, mutta löydös varmistetaan laboratoriotestillä. Lääkitys tulisi aloittaa 5 vuorokauden sisällä ensioireista ja se on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, ei raskaana oleville oireisille riskipotilaille, jotka eivät tarvitse lisähappea. Lääkitys on potilaalle ilmainen, ja se annetaan potilaalle erikoissairaanhoidosta, jos potilaalla on hoitosuhde erikoissairaanhoitoon riskitautinsa vuoksi ja hoitokriteerit täyttyvät, tai perusterveydenhuollosta, jos potilaalla ei ole hoitosuhdetta erikoissairaanhoitoon riskitautinsa vuoksi ja hoitokriteerit täyttyvät.

Lääkehoidon kohderyhmät

Noudatamme HUS:in ohjeita lääkehoidon kohderyhmistä. Tarkista, kuulutko potilasryhmään, joka voi saada lääkettä covid-19-tautiin: HUS: Koronalääkitys

Sivulta löydät myös yhteystiedot erikoissairaanhoidon potilaille. Jos kuulut potilasryhmään, joka voi saada lääkettä, mutta et ole erikoissairaanhoidon potilaana riskitautisi vuoksi, soita Pihlajalinnan keskitettyyn Paxlovid -puhelinpalveluun, puh. 040 541 1688, ma–su klo 9–16.