Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet

Potilaana ja sosiaalihuollon asiakkaana sinulla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Kerromme avoimesti ja ymmärrettävästi hoidoista ja toimenpidevaihtoehdoista. Kohtelemme sinua kunnioittavasti emmekä loukkaa ihmisarvoasi, vakaumustasi tai yksityisyyttäsi.