Hoitotakuu ja odotusajat

Terveydenhuollon odotusajat

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Terveyskeskus tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyttä terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella.

Yhteydensaanti Loviisan perusturvakeskukseen toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä lääkäri/hoitajavastaanotolla ja hammashuollossa. Tämän ansiosta välitön yhteydensaanti sekä hoidon tarpeen arviointi toteutuu pääsääntöisesti välittömästi.

Terveyskeskuksessa mitataan ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveyskeskuksen T3-luku on näiden aikojen keskiluku.

Odotusajat marraskuussa 2022 (tiedot koskevat ei-kiireellistä hoitoa):    

 • jonotusaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 23 vuorokautta
 • jonotusaika hoitajan vastaanotolle 14 vuorokautta
 • jonotusaika hammaslääkärin vastaanotolle 50 vuorokautta
 • jonotusaika suuhygienistin vastaanotolle 63 vuorokautta

Kunnan tulee julkaista tiedot odotusajoista neljän kuukauden välein (terveydenhuoltolaki 55 §).

Sosiaalihuollon odotusajat

Kunnan on järjestettävä sosiaalihuoltolaissa säädetyt palvelut kunnan asukkaille määräaikojen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluja ja laitoshoitoa on järjestettävä myös kunnassa tilapäisesti oleskeleville. Kaikissa kiireellisissä tapauksissa toimitaan heti.

 • vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys – 7 arkipäivän sisällä
 • lastensuojelun tarpeen selvitys – 7 arkipäivän sisällä
 • pääsy sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän puheille – 7 arkipäivän sisällä

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa ikääntynyt henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö voi saada hakemansa palvelut.

Odotusajat 1.1 – 30.9.2022

 • kotihoito – keskimääräinen odotusaika 1-7 vuorokautta palvelutarpeen mukaan, akuutissa tilanteissa palvelun saa heti
 • ateriapalvelut – keskimääräinen odotusaika 1-14 vuorokautta
 • omaishoidon tuki – keskimääräinen odotusaika 0-31 vuorokautta (hakemuksen jättämisestä seuraavaan kuukauden alusta)
 • turvapuhelin – keskimääräinen odotusaika 5 vuorokautta
 • ympärivuorokautinen hoito (tehostettu palveluasuminen) – keskimääräinen odotusaika 26,7 vuorokautta
 • palvelutarpeen arviointi, yli 75 vuotiaat – 7 arkipäivän sisällä
 • palvelutarpeen arviointi, alle 75 vuotiaat – 7 arkipäivän sisällä