Potilas- ja sosiaaliasiamies

Asiamiehet kertovat sinulle oikeuksistasi sekä antavat neuvoa ja apua sinua askarruttavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on kertoa sinulle oikeuksistasi ja tarpeen vaatiessa antaa neuvoa ja apua jos olet tyytymätön hoitoosi tai siihen liittyvään kohteluun.

Jos olet tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää:

  • Yritä ensin selvittää asia omassa hoitoyksikössäsi hoitavan lääkärin, hoitajan tai muun terveydenhuollon ammattikoulutetun henkilöstön kanssa. Useimmat kysymykset selviävät nopeimmin siellä missä ne ovat syntyneet.
  • Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, jos asia jää edelleen epäselväksi.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamieheen kannattaa olla yhteydessä, kun

  • olet epätietoinen, oletko saanut sellaisia sosiaalihuollon palveluja, jotka sinulle kuuluvat
  • omaisena mietit, saako läheisesi tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia
  • sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esimiehensä on mielestäsi toiminut epäasiallisesti
  • et ymmärrä saamiasi päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia
  • käytät yksityisiä sosiaalipalveluja ja pohdit omaa asemaasi
  • haluat puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja asuinkuntasi käytännöistä sosiaalihuollossa
  • haluat tietää oikeuksistasi asiakkaana.