Potilas- ja sosiaaliasiamies

Asiamiehet kertovat sinulle oikeuksistasi sekä antavat neuvoa ja apua sinua askarruttavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on kertoa sinulle oikeuksistasi ja tarpeen vaatiessa antaa neuvoa ja apua jos olet tyytymätön hoitoosi tai siihen liittyvään kohteluun.

Jos olet tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää:

  • Yritä ensin selvittää asia omassa hoitoyksikössäsi hoitavan lääkärin, hoitajan tai muun terveydenhuollon ammattikoulutetun henkilöstön kanssa. Useimmat kysymykset selviävät nopeimmin siellä missä ne ovat syntyneet.
  • Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, jos asia jää edelleen epäselväksi.

Esite potilasasiamiehen toiminnasta

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamieheen kannattaa olla yhteydessä, kun

  • olet epätietoinen, oletko saanut sellaisia sosiaalihuollon palveluja, jotka sinulle kuuluvat
  • omaisena mietit, saako läheisesi tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia
  • sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esimiehensä on mielestäsi toiminut epäasiallisesti
  • et ymmärrä saamiasi päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia
  • käytät yksityisiä sosiaalipalveluja ja pohdit omaa asemaasi
  • haluat puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja asuinkuntasi käytännöistä sosiaalihuollossa
  • haluat tietää oikeuksistasi asiakkaana.

Esite sosiaaliasiamiehen toiminnasta

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voit nyt olla myös yhteydessä etävastaanoton kautta

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi nyt olla yhteydessä myös tietoturvallisen etävastaanoton kautta sähköpostin, henkilökohtaisen tapaamisen tai puhelinkeskustelun lisäksi. Asiakas tai potilas voi osallistua ennakkoon sovittuun etävastaanottopalveluun oman tietokoneen tai älypuhelimen kautta.

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä asiakkaiden ja potilaiden lisäksi myös heidän omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden asioissa toimivat yhteistyö tahot.