Potilasturvallisuus

Perusturvakeskus pyrkii toiminnassaan varmistamaan hoidon turvallisuuden. Potilaan näkökulmasta hoidon hyvä laatu tarkoittaa sitä, että saat tarvitsemasi lääketieteellisesti oikean hoidon.

Potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta sinulle hoitoon kuulumatonta vaaraa tai haittaa.

Hoidon haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi, lääkitys- tai laitevirhe.

Hyvä potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tässä sinä olet potilaana keskeisessä roolissa. Potilas ja hänen omaisensa otetaan mukaan potilasturvallisuuden edistämiseen muun muassa palautteiden kautta ja avoimeen keskusteluun potilaan hoidosta.