Terveyskeskuksen vaihto

Terveydenhuoltolain § 47 mahdollistaa oman terveyskeskuksen valitsemisen kaikista Suomen terveyskeskuksista kuntarajoista riippumatta.

Jos haluat vaihtaa terveyskeskusta, toimi näin:

  • Tee kirjallinen ilmoitus valinnasta sekä nykyiseen että uuteen terveyskeskukseen.
  • Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Tämän jälkeen voit ottaa yhteyttä uuteen terveyskeskukseen.
  • Valinta on henkilökohtainen, eli jokaisesta perheenjäsenestä on tehtävä erillinen kirjallinen ilmoitus.
  • Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen. Valinta koskee kaikkia ei-kiireellisiä perusterveydenhuollon palveluja lukuun ottamatta oppilas- ja opiskeluhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa sekä kotisairaanhoitoa.
  • Kiireellinen hoito virka-aikana tapahtuu valitussa terveyskeskuksessa, virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen hoito säilyy omassa kunnassa tai yhteistoiminta-alueella. Välitöntä ensiapua vaativissa asioissa voit edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.
  • Voit tehdä uuden valinnan aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Hoitosuunnitelman mukainen tilapäinen hoito kotikunnan ulkopuolella

Voit käyttää toisen kunnan perusterveydenhuollon palveluja, jos asut tai oleskelet säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuolella esimerkiksi työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi.

  • Tee kirjallinen ilmoitus tilapäisen hoidon tarpeesta sekä omalle kotikunnallesi että tilapäiselle kotikunnallesi.
  • Tarvitset myös kotikunnan terveyskeskuksen laatiman hoitosuunnitelman.