Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Toimi näin jos et ole tyytyväinen saamasi palveluun, hoitoon tai kohteluun.

  • Yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa.
  • Sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus perusturvakeskukseen.
  • Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu aluehallintovirastoon.
  • Sosiaalihuollon asiakkaana voit lisäksi hakea muutosta saamaasi päätökseen. Lähetämme aina oikaisuvaatimusohjeet päätöksen yhteydessä.

Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies auttavat tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa, neuvovat oikaisuvaatimus- ja valitusmenettelyissä sekä tarvittaessa avustavat muistutuksen teossa.

Tietoturvasyistä emme vastaa sähköpostitse asiakkaiden/potilaiden tekemiin muistutuksiin.

Sinulla on kuitenkin mahdollisuus antaa avointa palautetta sähköisesti. Tätä käytetään enemmän yleisellä tasolla, esimerkiksi jos haluat tuoda esiin parannusehdotuksia tai huomauttaa odotusajoista. Saat tiedon sähköpostiisi palautteen saapumisesta perusturvakeskukseen ja myös tiedon siitä, kenelle palaute on ohjattu käsiteltäväksi.