Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa on eri keskusten välistä yhteistyötä. Loviisassa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintoja koordinoi hyvinvoinnin työryhmä, johon kuuluu myös edustajat Lapinjärven kunnasta.

Kommentoi luonnosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointikertomukseksi 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024

Kuntalaiset voivat 29.6.–29.8.2021 kommentoida luonnosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointikertomukseksi 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024. Vapaita kommentteja voi antaa Webropol-kyselyssä

Hyvinvointikertomus on strateginen asiakirja, ja se on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain hyvinvointikatsauksissa osana kuntasuunnittelua.

Hyvinvointikertomuksen laatimisesta on vastannut poikkihallinnollinen ja ylikunnallinen hyvinvointityön monialainen ohjausryhmä ja -työryhmä (HYTE).

Luonnos hyvinvointikertomukseksi 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024:

Hyvinvointikertomus 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2021–2024

Liite 1: Hyvinvointikertomuksen 2017–2020 toimenpidematriisi

Liite 2: Hyvinvointisuunnitelman Loviisan toimenpidematriisi

Liite 3: Hyvinvointisuunnitelman Lapinjärven toimenpidematriisi

HYTE-työryhmä ja HYTE-ohjausryhmä käsittelevät kommentit syyskuussa, jonka jälkeen asiakirja menee lautakuntien käsiteltäväksi ja Loviisan kaupunginvaltuuston sekä Lapinjärven kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2021.

Lisätietoja:
hyvinvointisuunnittelija Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen@loviisa.fi, puh. 0440 555 483
palvelupäällikkö (lasten ja nuorten palvelut) ja HYTE-työryhmän puheenjohtaja Jaana Iivonen, jaana.iivonen@loviisa.fi, puh. 0440 555 471

 

Hyvinvointia edistäviä palveluja ovat mm.

  • sosiaali- ja terveyspalvelut
  • koulutus
  • kulttuuripalvelut
  • kirjastot
  • vapaa-aika– ja liikuntapalvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on toimintaa, jolle asetetaan yhteiset, eri toimijoita koskevat tavoitteet. Toimijat sopivat, miten näihin tavoitteisiin pyritään paikalliset olosuhteet huomioiden.

Toimenpiteiden toteutumista ja kuntalaisten hyvinvointia seurataan vuosittaisessa hyvinvointikatsauksessa. Kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvinvointikertomus, joka kuvaa hyvinvointityön kokonaisuutta ja suuntaa tulevaan.

Pyrimme tukemaan kuntalaisten osallisuutta oman hyvinvointinsa kehittämiseen konkreettisella yhteistyöllä kolmannen sektorin (mm. yhdistyksien) kanssa. Jos sinulla on ideoita yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi, ota rohkeasti yhteyttä! Hyvinvoinnin edistämisen keinot ovat suurelta osin asukkaiden tekemiä rakentavia ehdotuksia.

Kumppanuustalo Kulma tarjoaa hyvät toimintaedellytykset ja tilat.

Kumppanustalo Kulma
Sibeliuksenkatu 3
07900 Loviisa
info@kumppanuustalokulma.fi