Hyvinvoinnin edistäminen

Terveyden edistäminen on kuntalaisten hyvinvointia edistävää toimintaa. Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa on eri keskusten välistä yhteistyötä. Loviisassa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintoja koordinoi hyvinvoinnin työryhmä, johon kuuluu myös edustaja Lapinjärven kunnasta.

Terveyttä edistäviä palveluja ovat mm.

  • sosiaali- ja terveyspalvelut
  • koulutus
  • kulttuuripalvelut
  • kirjastot
  • vapaa-aika– ja liikuntapalvelut.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on toimintaa, jolle asetetaan yhteiset, eri toimijoita koskevat tavoitteet. Toimijat sopivat, miten näihin tavoitteisiin pyritään paikalliset olosuhteet huomioiden.

Toimenpiteiden toteutumista ja kuntalaisten hyvinvointia seurataan vuosittaisessa hyvinvointikatsauksessa. Kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvinvointikertomus, joka kuvaa hyvinvointityön kokonaisuutta ja suuntaa tulevaan.

Pyrimme tukemaan kuntalaisten osallisuutta oman hyvinvointinsa kehittämiseen konkreettisella yhteistyöllä kolmannen sektorin (mm. yhdistyksien) kanssa. Jos sinulla on ideoita yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi, ota rohkeasti yhteyttä! Hyvinvoinnin edistämisen keinot ovat suurelta osin asukkaiden tekemiä rakentavia ehdotuksia.

Kumppanuustalo Kulma tarjoaa hyvät toimintaedellytykset ja tilat.

Kumppanustalo Kulma
Sibeliuksenkatu 3
07900 Loviisa
info@kumppanuustalokulma.fi