Lapset ja nuoret

Tehtävämme on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä järjestämällä lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sosiaali- ja terveyspalveluita. Tavoitteena on toimia mahdollisimman varhain, asiakaslähtöisesti, avoimesti ja hyvässä yhteistyössä lasten, nuorten, perheiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.