Kutsuntavelvollisten terveystarkastukset

Kutsunnanalainen velvoitetaan palvelukelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan terveystarkastukseen (Asevelvollisuuslaki 14 §). Terveystarkastus on oltava suoritettuna ennen syksyn kutsuntatilaisuutta.

Jos opiskelet, varaa aika omalle opiskeluhuollon terveydenhoitajalle, muissa tapauksissa ota yhteys terveyskeskukseen Klinik-asiointipalvelun kautta (valitse terveyskeskuksen muu asia / muu asia).

Ota mukaan terveystarkastukseen

  • henkilötodistus
  • täytetty kyselylomake
  • mahdolliset silmälasit ja muut terveydentilaa koskevat asiakirjat kuten esimerkiksi rokotustodistus.

Loviisassa ja Lapinjärvellä kirjoilla oleville kutsunnanalaisille tehdään terveystarkastukset koulussa ja/tai Loviisan terveyskeskuksessa. Terveystarkastukseen kuuluu kaksi erillistä käyntiä, ensin terveydenhoitajan ja myöhemmin lääkärin vastaanotolla. Tarkastus on maksuton, mutta poisjääminen ilman peruutusta aiheuttaa sakkomaksun.

Kuntsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka

  • kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
  • on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palvelukelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
  • on määrätty tämän vuoden kutsutaan uudelleen tarkastettavaksi.