Lapsiperheiden varhainen tuki ja psykiatrinen sairaanhoitaja

Onko perheenne arki täynnä haasteita? Kasaantuvatko ongelmat? Onko ratkaisun löytäminen vaikeaa? Ota rohkeasti asia puheeksi neuvolassa tai ota suoraan yhteyttä neuvolan perhetyöntekijään!

Neuvolan perhetyö

  • auttaa ja tukee vanhempia löytämään omat voimavarat ja ratkaisut arjen haasteissa
  • kartoittaa perheen tilanteen
  • on suunnattu kaikille lapsiperheille.

Tavoitteena on, että neuvolan perhetyöntekijä tapaa kaikki lasta odottavat perheet odotusaikana. Tarpeen mukaan tapaamiset voivat jatkua lapsen synnyttyä. Neuvolan perhetyöntekijä toimii yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Palvelu on maksuton.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilapäisesti ja yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan. Perheen tilanne kartoitetaan alustavasti puhelimitse ja useimmiten vielä neuvolan perhetyöntekijän kotikäynnin yhteydessä.

Lapsiperheillä on oikeus saada välttämätön kotipalvelu, jos

  • lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista
  • lapsiperhe tarvitsee käytännön apua arjessa selviytymiseen
  • perheenjäsenellä on esimerkiksi sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn perusteella tarvetta apuun.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä pelkästään siivouksen tarpeeseen tai tilanteeseen, jossa lapsi on sairastunut ja vanhemmalla on itse oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta.

Perhetyöntekijän kartoituskäynti on maksuton, mutta itse kotipalvelu on maksullista. Kotipalvelu voi myös perheen tuloista tai muusta erityistilanteesta johtuen olla maksutonta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja on mielenterveystyön ammattilainen, joka tuntee lapsen ja nuoren kehityksen, sen poikkeamat, erilaiset mielenterveyden häiriöt, kriisit ja niiden hoidon.

Psykiatrinen sairaanhoitaja antaa lapsen ja nuoren hyvinvointiin liittyvää neuvontaa, keskustelu- ja konsultaatioapua, sekä kriisiapua erilaisissa elämänkriiseissä. Työvälineenä ovat keskustelu, erilaisten menetelmien, testien ja arviointilomakkeiden hyödyntäminen sekä pienempien lasten kanssa osallistuva havainnointi, pelit ja leikit.

Työnkuvaan kuuluvat lasten ja nuorten

  • psyykkiseen kehitykseen liittyvien pulmien ja häiriöiden tunnistaminen, arviointi ja hoito
  • tunne-elämän, käyttäytymisen ja mielenterveyden häiriöiden tunnistaminen, arviointi ja hoito, sekä tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus
  • erilaisten stressi-, kriisi-, trauma- ja surureaktioiden tunnistaminen, arviointi ja hoito.