Lapsiperheiden varhainen tuki ja psykiatrinen sairaanhoitaja

Onko perheenne arki täynnä haasteita? Kasaantuvatko ongelmat? Onko ratkaisun löytäminen vaikeaa? Ota rohkeasti asia puheeksi neuvolassa tai ota suoraan yhteyttä neuvolan perheohjaajaan!

Neuvolan perhetyö

  • auttaa ja tukee vanhempia löytämään omat voimavarat ja ratkaisut arjen haasteissa
  • kartoittaa perheen tilanteen
  • on suunnattu kaikille lapsiperheille.

Tavoitteena on, että neuvolan perheohjaaja tapaa kaikki lasta odottavat perheet odotusaikana. Tarpeen mukaan tapaamiset voivat jatkua lapsen synnyttyä. Neuvolan perheohjaaja toimii yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Palvelu on maksuton.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilapäisesti ja yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan. Perheen tilanne kartoitetaan alustavasti puhelimitse ja useimmiten vielä neuvolan perheohjaajan kotikäynnin yhteydessä.

Lapsiperheillä on oikeus saada välttämätön kotipalvelu, jos

  • lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista
  • lapsiperhe tarvitsee käytännön apua arjessa selviytymiseen
  • perheenjäsenellä on esimerkiksi sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn perusteella tarvetta apuun.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä pelkästään siivouksen tarpeeseen tai tilanteeseen, jossa lapsi on sairastunut ja vanhemmalla on itse oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta.

Perheohjaajan kartoituskäynti on maksuton, mutta itse kotipalvelu on maksullista. Kotipalvelu voi myös perheen tuloista tai muusta erityistilanteesta johtuen olla maksutonta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja on mielenterveystyön ammattilainen, joka tuntee lapsen ja nuoren kehityksen, sen poikkeamat, erilaiset mielenterveyden häiriöt ja kriisit. Psykiatrinen sairaanhoitaja antaa ohjausta, neuvontaa, keskustelu- ja konsultaatioapua vahvistaakseen lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia.

Työnkuvaan kuuluvat mm. lasten ja nuorten tunne-elämän, käyttäytymisen, sekä mielenterveyden pulmien ja häiriöiden tunnistaminen. Psykiatrinen sairaanhoitaja kartoittaa tilanteen, tarjoaa tukikeskusteluja ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.