Lastensuojelu

Käänny lastensuojelun puoleen jos olet huolissasi lapsen tai perheen hyvinvoinnista. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä nimettömästi.

Voit aina ottaa yhteyttä lastensuojeluun, kun herää huoli

  • lapsen tai nuoren hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa
  • vanhempien päihteiden käytöstä tai mielenterveysongelmista
  • lapsen tai nuoren päihteiden käytöstä tai kokeiluista
  • fyysisen väkivallan käytöstä lapsen kotona
  • perheen kriisitilanteesta.

Yhteydenoton voi tehdä nimettömästi. Yhteydenotto voi koskea joko omaa lastasi tai lähiympäristössä kasvavaa lasta. Myös lapsi tai nuori voi itse halutessaan ottaa yhteyttä. Lastensuojeluilmoitus postitetaan osoitteeseen: Loviisan Perusturvakeskus / Perhekeskus/ Lastensuojelu, Öhmaninkatu 4, PL 89 07901 Loviisa.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisen on viivytyksettä tehtävä lastensuojeluilmoitus tai otettava yhteyttä lastensuojeluviranomaiseen. Tämän lisäksi ilmoittajan on tehtävä ilmoitus poliisille silloin, kun hän epäilee lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai lapseen kohdistunutta väkivaltaa.

Lastensuojeluilmoituksen käsittely

Lastensuojeluilmoitus on lastensuojelutarpeen selvityspyyntö. Arvio lapsen kiireellisen lastensuojelun tarpeesta on tehtävä heti, ja ratkaisu palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä korkeintaan seitsemässä työpäivässä. Palvelutarpeen arviointi taas tehdään kolmen kuukauden sisällä.

Useimmiten lastensuojeluilmoitus johtaa tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen muutostyöskentelyyn lapsiperheiden sosiaalityössä. Toinen vaihtoehto on lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarjoaminen perheelle. Ilmoitus johtaa harvoin huostaanottoon.

Lue lisää lastensuojelusta

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Tukiperhetoiminta mahdollistaa lapselle turvalliset lisäaikuiset ja mukavaa tekemistä kerran kuukaudessa.

Tukiperhetoiminnasta laaditaan kirjallinen sopimus perheen, tukiperheen/tukihenkilön ja sosiaalitoimen kesken. Sopimuksessa määritellään toiminnan tavoitteet, kesto, tuen tarve sekä yhteiskäytännöt. Tukiperhettä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukiperheelle maksetaan perusturvalautakunnan määrittämä korvaus lapsen hoidosta.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Tukihenkilö tapaa lasta 1-2 krt/kk yhteisen mielekkään tekemisen merkeissä.

Tukihenkilötoiminnasta laaditaan kirjallinen sopimus, kuten tukiperhetoiminnastakin. Tukihenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukihenkilölle maksetaan perusturvalautakunnan määrittämä korvaus tapaamisesta.