Neuvolat ja terapiapalvelut

Kaupungin neuvolat sekä lasten terapiapalvelut tukevat ja neuvovat ehkäisyyn, raskauteen, lapsenhoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Voit varata ajan ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajalle eTerveys -palvelun kautta, lue enemmän!

Ehkäisyneuvola

Autamme sinua löytämään itsellesi sopivan ehkäisymenetelmän. Jotta voimme valita sopivan ehkäisymenetelmän, keskustelemme seksuaalikäyttäytymisestäsi, parisuhteesi luonteesta ja elämäntilanteestasi yleensä.

Äitiysneuvola

Tehtävämme on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen ja koko lasta odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Tavoitteena on

  • raskauden aikaisten häiriöiden ehkäisy
  • mahdollisten häiriöiden varhainen toteaminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen.

Sinulle tarjotaan mahdollisuus raskauden aikaisiin sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulontoihin. Seulontoihin osallistumiseksi sinun olisi hyvä olla yhteydessä neuvolaan jo ennen kahdeksatta raskausviikkoa.

Äitiysavustuksen saamisen edellytyksenä on että olet käynyt ensimmäisen kerran neuvolassa ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä.

Lastenneuvola

Palvelut on suunnattu perheille, joilla on alle kouluikäisiä lapsia.

Tehtävämme ovat

  • alle kouluikäisten lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen seuraaminen
  • vanhempien kannustaminen turvalliseen ja lapsilähtöiseen kasvatukseen ja huolenpitoon sekä oman terveyden ja parisuhteen hoitamiseen
  • mahdollisimman varhainen lapsiperheiden erityisen tuen tarpeen havaitseminen sekä tarkoituksenmukaisen avun järjestäminen.

Terapiapalvelut

Tarvitseeko lapsesi erityisapua? Lasten terapiapalvelut (mm. puheterapia, toimintaterapia) hoidetaan ostopalveluina. Ota yhteyttä omaan neuvolaasi.