Äitiysneuvola

Tehtävämme on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen ja koko lasta odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia

Tavoitteena on

  • raskauden aikaisten häiriöiden ehkäisy
  • mahdollisten häiriöiden varhainen toteaminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen.

Sinulle tarjotaan mahdollisuus raskauden aikaisiin sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulontoihin. Seulontoihin osallistumiseksi sinun olisi hyvä olla yhteydessä neuvolaan jo ennen kahdeksatta raskausviikkoa.

Äitiysavustuksen saamisen edellytyksenä on että olet käynyt ensimmäisen kerran neuvolassa ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä.