Lastenneuvola

Palvelut on suunnattu perheille, joilla on alle kouluikäisiä lapsia

Tehtävämme ovat

  • alle kouluikäisten lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen seuraaminen
  • vanhempien kannustaminen turvalliseen ja lapsilähtöiseen kasvatukseen ja huolenpitoon sekä oman terveyden ja parisuhteen hoitamiseen
  • mahdollisimman varhainen lapsiperheiden erityisen tuen tarpeen havaitseminen sekä tarkoituksenmukaisen avun järjestäminen.