Oppilas- ja opiskeluhuolto

Koulujen terveydenhuoltoon kuuluvat kouluterveydenhoitajan lisäksi koululääkäri ja suun terveydenhuolto. Koululaisille, opiskelijoille sekä heidän perheille tarjotaan tarvittaessa myös koulukuraattorin ja -psykologin apua.

Tavoitteena on

  • turvata lapselle ja nuorelle paras mahdollinen kasvu ja kehitys, sekä tarjota mahdollisuudet hyvään elämään
  • että lapsi ja nuori ymmärtävät terveyden ja terveellisten elämäntapojen tärkeyden
  • että lapsi ja nuori oppivat kantamaan vastuun omasta terveydestään ja myös ymmärtämään vaikutuksensa ympäristön hyvinvointiin.

Kaikille kouluille on nimetty oma kouluterveydenhoitaja. Terveydenhoitaja ei ole joka päivä tavoitettavissa koululla, joten tavoitat hänet parhaiten puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta. Koululääkärin tavoitat parhaiten kouluterveydenhoitajan kautta.

Voit varata ajan kouluterveydenhoitajalle eTerveys -palvelun kautta, lue enemmän!