Terveyskeskuspsykologi

Loviisan kaupungin terveyskeskuspsykologi tukee lapsia sekä heidän vanhempiaan monella eri tavalla.

Psykologin tehtävät:

  • psykologisten tutkimuksien tekeminen alle kouluikäisille lapsille
  • esikoululaisten kouluvalmiusarviot
  • yhteistyö perheen, lastenneuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen kanssa
  • tukikeskustelut psyykkisissä ongelmatilanteissa oleville aikuisille (esim. oma tai perheenjäsenen sairastuminen, avioero)
  • kriisityö.