Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito auttaa ja tukee sinua selviytymään päivittäisistä toiminnoista silloin, kun toimintakykysi on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt.

Kotihoito on tarkoitettu asiakkaille,

  • jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti eivätkä omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla
  • joiden hoito ja huolenpito vaativat erityistä ammattitaitoa
  • jotka tarvitsevat säännöllistä, pääasiassa päivittäistä hoivaa, huolenpitoa ja /tai sairaanhoitoa joko lyhyt- tai pidempiaikaisesti.

Haluamme tukea toimintakykyäsi ja kotona selviytymistäsi vahvistamalla omia voimavarojasi ja omaa aktiivisuuttasi. Kannustamme omaisia ja lähipiiriä osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Myönnämme palvelua asiakkaan tilanteesta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella.

Kotihoidon palveluista peritään asiakasmaksu. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun perusteena ovat asiakkaan bruttokuukausitulot. Tilapäisestä kotihoidosta ja tukipalveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat kiinteät maksut. Kotihoidon työntekijät käyttävät Pegasos Mukana -puhelinta kirjaamiseen ja tilastointiin.

Kotihoidon kriterit, päivitetty 4_2022

Tehostettu kotikuntoutus

Voit saada tehostettua kotikuntoutusta, kun tarvitset apua liikkumiseen tai kodin arkiaskareista selviytymiseen, lue enemmän kotikuntoutuksesta!