Palveluneuvonta ja palveluohjaus

Palveluneuvonta Senni

Tarjoamme palveluneuvontaa senioreille! Tavoitteemme on, että ikäihmiset voivat asua turvallisesti omassa kodissaan.

”Saisinko jostain siivousapua? Järjestetäänkö kaupungissa voimisteluryhmiä senioreille? Kuinka omaiseni pääsee palvelutaloon? Mistä saisin apua kotiin?”


Jos et tiedä, mistä löytäisit oikean palvelun,
ota yhteyttä senioreiden palveluneuvontaan, SENNI

 

 • voit soittaa arkisin klo 9-12 puh. 040 575 3147
 • tai lähettää sähköpostia, senni.helppi@loviisa.fi
 • tai tulla paikan päälle käymään arkisin klo 9-12. Senioripalvelut sijaitsevat Loviisan perusturvakeskuksessa, Öhmaninkatu 4, Loviisa. Sisäänkäynti pihan puolelta, ovi A1.

Neuvonta

Palvelun tavoitteena on

 • ennaltaehkäisevyys
 • hyvinvoinnin edistäminen
 • voimavarojen tukeminen
 • palveluohjaus
 • tarvittavien palvelujen piiriin ohjaaminen.

Neuvonta on maksutonta. Lisäksi annamme neuvontaa kotikuntalain mukaisissa muutoissa toiselle paikkakunnalle ja toiselta paikkakunnalta Loviisaan.

Palveluohjaajalta asiakas saa tietoa

 • kotiin annettavista palveluista
 • omaishoidosta
 • palveluasumisesta
 • palvelusetelistä
 • yksityisistä ja julkisista palveluista
 • järjestöjen palveluista
 • asumiseen, kuntoutukseen ja etuisuuksiin liittyvistä asioista
 • liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnasta.

Palvelutarpeen selvittäminen

Ikääntyneillä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arviointi ei kuitenkaan anna ehdotonta oikeutta palveluihin. Arviointi on maksuton.

Kaikilla 75 vuotta täyttäneillä ja/tai Kelan erityishoitotukea saavilla on oikeus sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemän päivän kuluessa yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa arviointi tehdään välittömästi. Yhteydenotossa kartoitetaan tilanteen kiireellisyyttä, kotikäynnin tarvetta ja sovitaan toimintatapa.

Palveluasumispaikan hakeminen

Hyvä tietää kun haet palveluasumispaikkaa:

 • Hoidon tarpeen arvioi moniammatillinen palveluohjausryhmä. Päätös hoivapaikasta tehdään yhteistyössä hakijan, omaisten ja hakijan asioita hoitavan hoitohenkilöstön kanssa.
 • Ympärivuorokautisen hoidon tarve määritellään aina kokonaisarvioinnin perusteella. Hoidon tarvetta ei ratkaise esimerkiksi korkea ikä tai sairaudet.
 • Palveluasumiseen haetaan ”Hakemus ympärivuorokautiseen hoitoon” -lomakkeella.
 • Hakemukseen pyydetään liitteeksi kotihoidon ja lääkärin lausunnot sekä muistitesti ja toimintakykymittari RAVA:n mukainen arvio.
 • Asiakkaan tulee vastaanottaa osoitettu hoivapaikka välittömästi. Mikäli tarjotusta paikasta kieltäydytään, asiakas palaa takaisin omaan kotiinsa, tarvittaessa kotihoidon palveluiden turvin.