Tehostettu palveluasuminen

Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja kotona asuminen ei enää ole järkevä vaihtoehto. Haluamme antaa jokaiselle vanhukselle arvokkaan ja laadukkaan hoidon elämän loppuvaiheessa.

Vierailut asumispalveluyksiköissä (päivitetty 8.10.2021)

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille järjestetään turvallinen mahdollisuus saada tavata läheisiinä.

  • Sovi aina tapaamisesta etukäteen puhelimitse hoitohenkilökunnan kanssa.
  • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
  • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suosittelemme että suusuojainta käytetään koko vierailun ajan!
  • Vierailut sisätiloissa tapahtuvat asukkaan omassa huoneessa. Menee suoraan asukkaan huoneeseen, älä turhaan liiku yleisissä tiloissa. Jos sää suosii, ja asukkaan kunto sallii, suosittelemme ulkovierailua!
  • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.

Voit myös viedä omaisesi ulos, esimerkiksi kävelylle. Tästä on aina sovittava etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa, lisäksi sinun on käytettävä suusuojainta ja desinfioitava kätesi!

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut muuttuivat 1.7.2021 alkaen

Lue enemmän palveluasumisen asiakasmaksuista 1.7.2021 alkaen verkkopalvelun Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -osiosta.

Hyvä tietää kun haet palveluasumispaikkaa

  • Hoidon tarpeen arvioi moniammatillinen palveluohjausryhmä. Päätös hoivapaikasta tehdään yhteistyössä hakijan, omaisten ja hakijan asioita hoitavan hoitohenkilöstön kanssa.
  • Ympärivuorokautisen hoidon tarve määritellään aina kokonaisarvioinnin perusteella. Hoidon tarvetta ei ratkaise esimerkiksi korkea ikä tai sairaudet.
  • Palveluasumiseen haetaan ”Hakemus ympärivuorokautiseen hoitoon” -lomakkeella.
  • Hakemukseen pyydetään liitteeksi kotihoidon ja lääkärin lausunnot sekä muistitesti ja toimintakykymittari RAVA:n mukainen arvio.
  • Asiakkaan tulee vastaanottaa osoitettu hoivapaikka välittömästi. Mikäli tarjotusta paikasta kieltäydytään, asiakas palaa takaisin omaan kotiinsa, tarvittaessa kotihoidon palveluiden turvin.