Tehostettu palveluasuminen

Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja kotona asuminen ei enää ole järkevä vaihtoehto. Haluamme antaa jokaiselle vanhukselle arvokkaan ja laadukkaan hoidon elämän loppuvaiheessa.

Vierailut asumispalveluyksiköissä (päivitetty 14.6.2022)

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille järjestetään turvallinen mahdollisuus saada tavata läheisiänsä.

  • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
  • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suosittelemme että suusuojainta käytetään koko vierailun ajan!
  • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut muuttuivat 1.7.2021 alkaen

Lue enemmän palveluasumisen asiakasmaksuista 1.7.2021 alkaen verkkopalvelun Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -osiosta.

Hyvä tietää kun haet palveluasumispaikkaa

  • Hoidon tarpeen arvioi moniammatillinen palveluohjausryhmä. Päätös hoivapaikasta tehdään yhteistyössä hakijan, omaisten ja hakijan asioita hoitavan hoitohenkilöstön kanssa.
  • Ympärivuorokautisen hoidon tarve määritellään aina kokonaisarvioinnin perusteella. Hoidon tarvetta ei ratkaise esimerkiksi korkea ikä tai sairaudet.
  • Palveluasumiseen haetaan ”Hakemus ympärivuorokautiseen hoitoon” -lomakkeella.
  • Hakemukseen pyydetään liitteeksi kotihoidon ja lääkärin lausunnot sekä muistitesti ja toimintakykymittari RAVA:n mukainen arvio.
  • Asiakkaan tulee vastaanottaa osoitettu hoivapaikka välittömästi. Mikäli tarjotusta paikasta kieltäydytään, asiakas palaa takaisin omaan kotiinsa, tarvittaessa kotihoidon palveluiden turvin.