Tehostettu palveluasuminen

Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja kotona asuminen ei enää ole järkevä vaihtoehto. Haluamme antaa jokaiselle vanhukselle arvokkaan ja laadukkaan hoidon elämän loppuvaiheessa.

Vierailut asumispalveluyksiköissä pandemiatilanteessa (päivitetty 30.6.2021)

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille järjestetään turvallinen mahdollisuus saada tavata läheisiinä.

 • Sovi aina tapaamisesta etukäteen puhelimitse hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
 • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suusuojainta on ehdottomasti pidettävä päällä koko vierailun ajan!
 • Kahden metrin turvaväliä tulee pyrkiä noudattaa sekä omaiseen, muihin asukkaisiin sekä henkilökuntaan.
 • Vierailut sisätiloissa tapahtuvat asukkaan omassa huoneessa. Menee suoraan asukkaan huoneeseen, älä turhaan liiku yleisissä tiloissa. Jos sää suosii, ja asukkaan kunto sallii, suosittelemme ulkovierailua!
 • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.

Voit myös viedä omaisesi ulos, esimerkiksi kävelylle. Tästä on aina sovittava etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa, lisäksi sinun on käytettävä suusuojainta ja desinfioitava kätesi!

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 c §:ssä säädetään pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Tehostetun palveluasumisen käyttövara asukkaalla on 164 euroa kuukaudessa. Tehostetusta palveluasumisesta peritään vuokra ja asiakasmaksu, joka kattaa asiakkaan saaman palvelun kokonaisuudessaan. Asiakasmaksuun kuuluvat ateriat sekä hoiva ja huolenpito.

1.7.2021 lähtien vähennyksinä huomioidaan

 • lääkekustannukset sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla korvattavista lääkkeistä
  • vuonna 2021 lääkekatto on 579,78 euroa.
  • muista kuin sairausvakuutuslain nojalla korvattavista lääkkeistä voidaan erillisen hakemuksen perusteella, jonka liitteenä on terveydenhuollon ammattilaisen lausunto, huomioida vähennyksenä perusvoiteet, kliiniset ravintovalmisteet ja muut lääkkeet.
 • edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun palkkion perusmaksu
 • syytinki, jos se suoritetaan rahana
 • omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden ajalta
 • vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52. §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta
 • asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16. §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta.