Emil-koti

Emil-koti on muistihäiriöisille suunnattu, kodinomainen asumispalvelua tuottava yksikkö.

Pyrimme luomaan turvallisen, rauhallisen ja kiireettömän ympäristön asukkaille. Tuttu henkilökunta on aidosti läsnä, kuuntelee ja kohtaa toisen ihmisen.

Periaatteisiimme kuuluu asiakaslähtöinen työ, jossa erityisesti huomioidaan hyvän elämänlaadun ylläpitäminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, omatoimisuuden tukeminen sekä oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Kunnioitamme ja toteutamme asukkaiden yksilöllisiä toiveita mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnan avulla pyrimme tukemaan, turvaamaan ja edistämään asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Henkilökunta kannustaa asukkaita omatoimisuuteen. Toteutamme hoidossa ja hoivassa toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa työotetta asukkaiden voimavarat huomioiden.

Meillä ei ole virallisia vierailuaikoja ja toivomme että omaiset, sukulaiset ja ystävät pitävät säännöllisesti yhteyttä asukkaisiin ja henkilökuntaan.

Emil-kodissa on yhdeksän asukaspaikkaa. Emilkoti sijaitsee Taasiakodin läheisyydessä Tesjoella, noin viiden kilometrin päässä Loviisan keskustasta. Emil-kodissa järjestetään myös kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa.