Veteraanit

Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa veteraanien toimintakykyä, tukea kotona selviytymistä ja parantaa veteraanien elämän laatua.

Sotiemme veteraanit saavat kuntoutusta rintamaveteraanien kuntoutuslain perusteella. Kuntoutusta myönnetään Valtiokonttorin määrärahoin Valtiokonttorin ohjekirjettä soveltaen. Kuntoutettavalla on oltava rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Avo- ja laitoskuntoutus

Kuntoutusvaihtoehdot:

 • laitoskuntoutus, johon myös aviopuoliso voi osallistua
 • avokuntoutus
  • fysioterapiaa korkeintaan 20 kertaa vuodessa
  • jalkojen hoitoa korkeintaan 6 kertaa vuodessa
  • hierontaa korkeintaan 20 kertaa vuodessa.

Kotiin vietävät tukipalvelut

Tukipalveluilla pyrimme monipuolisesti tukemaan veteraanin kotona selviytymistä. Loviisassa ja Lapinjärvellä määräraha käytetään kotihoidon tuki- ja kuntouttaviin palveluihin.

Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi

 • siivousapu
 • kotikuntoutus
 • kuljetuspalvelu.

Määrärahan käyttöön sovelletaan tarveharkintaa, eli palvelua annetaan sitä eniten tarvitseville.

Kuntoutukseen voi hakeutua milloin tahansa vuoden aikana.

Hakemukset palautetaan osoitteeseen:
Loviisan perusturvakeskus/veteraanipalvelut
Öhmaninkatu 4, PL 89
07901 Loviisa