Ympärivuorokautinen hoito

Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja kotona asuminen ei enää ole järkevä vaihtoehto.

Haluamme antaa jokaiselle vanhukselle arvokkaan ja laadukkaan hoidon elämän loppuvaiheessa. Pyrimme aktivoimaan ja kuntouttamaan vanhuksia heidän omien voimavarojensa ja toivomuksiensa mukaan. Lääkäri käy hoivayksiköissämme joka toinen viikko tai tarpeen mukaan useammin. Tarpeen mukaan voidaan käyttää myös kotisairaalan palveluita.

Omaiset ovat tärkeä osa vanhuksen elämää. Toivomme, että omaiset pitävät yhteyttä ja vierailevat vanhuksen luona. Toivomme myös, että omaiset aktiivisesti ovat yhteydessä hoitohenkilökuntaan. Jokaisella vanhuksella on omahoitaja. Omahoitajan ja omaisten välinen hyvä yhteistyö takaa parhaan mahdollisen hoitotuloksen.

Ympärivuorokautisessa hoivassa olevat vanhukset voivat käyttää omia vaatteitaan, jotka on hyvä nimikoida. Omia huonekaluja ja tauluja saa tuoda mukanaan, jos ne mahtuvat huoneeseen. Emme vastaa huoneissa säilytettävästä rahasta tai arvoesineistä (yksiköistä löytyy lukollisia kaappeja arvoesineitä varten). Käytännön asioista on hyvä sopia hoitohenkilökunnan kanssa ennen muuttoa. Voit vierailla vanhuksen luona milloin haluat – erillisiä vierailuaikoja ei ole.