Kotiin annettavien palveluiden asiakasmaksut

Jatkuvan ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittävän asiakasmaksun määräytyminen perustuu asiakasmaksulakiin (asiakasmaksulaki §10f)

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset ovat muuttuneet niin että, palvelun enimmäismaksuprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin tuntien mukaan.

Palveluista peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Asiakkaan palvelutunnit määräytyvät henkilökohtaisen palvelutarpeen mukaisesti.