Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto

Kalenterivuoden aikana aiheutuville julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto. Maksukaton suuruus on vuonna 2022 692 euroa.

Maksukatto on valtakunnallinen, eli siinä huomioidaan myös muut kuin Loviisan kaupungin palveluissa maksetut julkisen terveydenhuollon maksut.

Jos maksukaton piiriin kuuluvien maksujesi määrä ylittää maksukaton rajan, voit hakea loppuvuodeksi vapaakorttia. Kun sinulle on myönnetty vapaakortti, ovat kaikki maksukattoon sisältyvät palvelut sinulle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään kuitenkin ns. ylläpitomaksuna enintään 22,80 euroa hoitopäivältä vaikka maksukatto on täyttynyt.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • terapioista perityt maksut sekä
 • toimeentulotuella maksetut maksut.

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

 • Sinun on on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä.
 • Säilytä alkuperäiset maksukuitit, ne on esitettävä tarvittaessa.
 • Kun maksukatto on ylittynyt, Loviisan perusturvakeskus antaa todistuksen (vapaakortti) maksukaton täyttymisestä.

Muista kertoa vapaakortistasi hoitoon tullessasi! Jos olet kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, sinulla on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin.

Muualla täyttyvät vapaakortit myönnetään siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa maksukatto tulee täyteen (esim. HUS:ssa, ks. yhteystiedot HUS:n laskusta).