Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 c §:ssä säädetään pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista.

Maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Tehostetun palveluasumisen käyttövara asukkaalla on 167 euroa kuukaudessa. Tehostetusta palveluasumisesta peritään vuokra ja asiakasmaksu, joka kattaa asiakkaan saaman palvelun kokonaisuudessaan. Asiakasmaksuun kuuluvat ateriat sekä hoiva ja huolenpito.

1.7.2021 lähtien vähennyksinä huomioidaan

  • lääkekustannukset sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla korvattavista lääkkeistä
    • Vuonna 2022 lääkekatto on 592,16 euroa.
    • Muista kuin sairausvakuutuslain nojalla korvattavista lääkkeistä voidaan erillisen hakemuksen perusteella, jonka liitteenä on terveydenhuollon ammattilaisen lausunto, huomioida vähennyksenä perusvoiteet, kliiniset ravintovalmisteet ja muut lääkkeet.
  • edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun palkkion perusmaksu
  • syytinki, jos se suoritetaan rahana
  • omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden ajalta
  • vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52. §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta
  • asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16. §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta.