Fysioterapia

Fysioterapia auttaa ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyäsi jos se on heikentynyt sairauden tai vamman takia. Arvioimme toimintakykyäsi ja toimintarajoitteitasi ja arvioinnin perusteella laadimme sinulle yksilöllisen suunnitelman, jossa huomioidaan voimavarasi ja palvelujärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet.

Klinik-asiointipalvelun kautta voit ottaa yhteyttä fysioterapiaan ja asioida mihin vuorokauden aikaan tahansa, et tarvitse enää jonottaa puhelimessa! Asiointipalvelun kautta voit jättää vastaanottopyynnön tai viestin koskien apuvälinepalveluja. Pyrimme vastaamaan kello 15 mennessä lähetettyihin yhteydenottoihin saman arkipäivän aikana. Tämän jälkeen lähetettyihin yhteydenottoihin vastaamme seuraavan arkipäivän aikana. Lisätietoja Klinik asiointipalvelusta löydät tämän linkin kautta.

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Jos sinulla on kipuja alaselässä tai olkapäissä (ei koske tapaturmataustaa tai tulehdukseen viittaavia oireita), sinut voidaan hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen ohjata suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärikontaktia.

Ota yhteyttä puhelinpalveluun, puh. 019 505 1300 (1.1.2023 alkaen 019 5600 300), hoidon tarpeen arviointia varten.

Suoravastaanotolla

  • tarjoamme itsehoito-ohjeita, ergonomianeuvontaa sekä terveys- ja liikuntaohjausta
  • määräämme sinulle tarvittaessa lyhyen sairasloman
  • järjestämme kontrolliajan tai puhelinkontrollin tarvittaessa

Lymfaterapia

Lymfaterapialla hoidetaan turvotusta.Tarjoamme ensisijaisesti lymfaterapiaa syöpähoitojen jälkeisen turvotuksen hoitoon sekä synnynnäisestä imusuoniston kehityshäiriöstä tai sairaudesta johtuvan turvotuksen hoitoon.

Lymfaterapiaa varten tarvitset lääkärin lähetteen. Lääkärin arvion mukaisesti lymfaterapiaa voidaan antaa myös muista syistä johtuvan turvotuksen hoitoon. Lymfaterapiaan kuuluu tärkeänä osana kompressiohoito (kompressiosidokset, hoitohiha, hoitohanska ja hoitosukka) sekä liikehoito ja neuvonta.

Ryhmät

Järjestämme erilaisia ryhmiä henkilöille joiden toimintakyky on alentunut tuki- ja liikuntaelinsairauden tai neurologisen sairauden takia. Ota yhteyttä fysioterapiaan alkukartoitusta varten. Tarvitset myös lääkärinlähetteen osallistuaksesi ryhmiin.

Käyntimaksut

  • Käyntimaksu on 11,60 euroa / käynti yksilöfysioterapiassa ja lymfaterapiassa
  • Maksu peritään korkeintaan 45 terapiakerralta kalenterivuoden aikana
  • Fysioterapiamaksut sisältyvät terveydenhuollon maksukattoon
  • Alle 18-vuotiaiden käynnit ovat maksuttomia
  • Ryhmäkäynnit ovat asiakkaille maksuttomia

Apuvälinepalvelut

Apuvälineitä lainataan terveyskeskuksen hoitovastuulla oleville henkilöille, joiden selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt vamman, sairauden tai kehitysviivästymän vuoksi.

Toiminnassa noudatetaan yhteisiä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperiaatteita. Turvaamme ensisijaisesti niiden apuvälineiden saannin, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan itsenäisen arkielämän keskeisimmissä päivittäisissä toiminnoissa. Voit saada apuvälineitä maksutta lainaksi sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön. Henkilökohtaiset apuvälineet, kuten proteesit, hankimme maksusitoumuksella yksilöllisesti.

Palveluihin hakeutuminen

Voit itse hakeutua apuvälinepalvelujen piiriin. Myös omainen tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi välittää tiedon apuvälinetarpeesta.

Apuvälinetarpeen arvio, seuranta ja palautus

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi apuvälinetarpeen ja sovittaa apuvälinettä lainaustilanteessa. Lainauksista pidetään rekisteriä ja apuvälineen käyttöä seurataan säännöllisin väliajoin. Palauta apuväline samaan toimipisteeseen, josta sen lainasit heti kun et enää tarvitse sitä.

Apuvälineen huolto, kuljetus ja säilytys

Asiakkaana sinä vastaat lainaamasi välineen säännöllisestä ja päivittäisestä huollosta (mm. päivittäisestä puhdistamisesta, liikkumisapuvälineiden rengaspaineiden huolehtimisesta). Me vastaamme määräaikaishuolloista ja korjauksista.

Apuvälineen kuljetus on ensisijaisesti sinun vastuullasi silloin kun se on mahdollista tavanomaisin keinoin. Ulkona käytettäviä liikkumisapuvälineitä (esim. rollaattoria) tulee säilyttää sisätiloissa.