Meddelande om anslag

Detta meddelande har anslagits på Lovisa stads anslagstavla, adress: Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, 7.3.2018–7.4.2018.

Meddelande om anslag.pdf