LPOnet Oy Ab

Lokalt telekommunikationsbolag

LPOnet Oy Ab är ett östnyländskt telekommunikationsbolag som erbjuder internet-, tv- och taltjänster för konsumenter och företag. Företaget satsar på att bygga fibernät och erbjuda tjänster för fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.