Företagsrådgivning

Vi hjälper företag att utveckla sin affärsverksamhet inom alla delområden och olika skeden av verksamheten i nära samarbete med det regionala utvecklingsbolaget Posintra. Posintra är specialiserat på att utveckla företags verksamhet och bygga upp regionala nätverk.

Aktiva företag får hjälp med att kartlägga sin situation och söka redskap, metoder och vägar för fortsatt utveckling. Vi känner till olika finansieringsalternativ, forsknings- och utvecklingsbidrag och personalutbildningstjänster.

Du får hjälp med bland annat lönsamhets- och investeringskalkyler, internationalisering och kartläggning av finansieringsalternativ. Kontakta oss, så ser vi tillsammans till att ditt företag blir framgångsrikt!

Läs mer på Posintras webbsida.