Företagsrådgivning

Serviceenheten för näringsliv på Lovisa stad hjälper till i samråd med regionala organisationer då du vill grunda eller utveckla ditt företag. Vi hjälper till och vägleder dig vidare då du behöver råd i utvecklingen verksamheten, att starta den eller att bygga upp nätverk.

Om du är företagare eller intresserad av företagsverksamhet kontakta Cursor Oy

 

Lovisas kontor

Regionens företagsrådgivning fungerar i Lovisa centrum.

Besöksadress Drottninggatan 18, 07900 Lovisa
tfn. 040 190 2555
E-post yritysneuvonta@cursor.fi

 

Också regionens arbets- och näringsbyrå samt regionens närings-, trafik- och miljöcentral har mångsidiga tjänster för olika ändamål.

 

I Lovisa regionen fungerar även SILMU rf

 

SILMU rf är en av 54 LEADER-grupper i Finland som beviljar projektfinansiering åt företagare, föreningar och övriga samfund. LEADER-grupperna ger rådgivning i utvecklingen och förberedningen av ideér till projekt och finansierar dem.

SILMU rf förverkligar både den lokala SILMUSTA KASUVA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 strategin  och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Silmu företagsunderstöd

Silmu Projektplanering

Övriga länkar

Lovisa företagare

Lovisa stads tomt- och fastighetsbörs

Internationalisering

Länk till BusinessFinland: https://www.businessfinland.fi/sv/