Företagsrådgivning

Serviceenheten för näringsliv på Lovisa stad hjälper till i samråd med regionala organisationer då du vill grunda eller utveckla ditt företag. Vi hjälper till och vägleder dig vidare då du behöver råd i utvecklingen verksamheten, att starta den eller att bygga upp nätverk.

Om du är företagare eller intresserad av företagsverksamhet har regionens arbets- och näringsbyrå samt regionens närings-, trafik- och miljöcentral mångsidiga tjänster för olika ändamål.

TE-tjänster

Tjänster för blivande företagare, för dem som söker företagarpartner eller fortsättare och andra tjänster.

NTM-centralen

NTM-centralen erbjuder tjänster allt från företagsanalys till skolning och konsultering

Kartläggning

Rådgivning i olika situationer

Grunda företag

Söka företagarpartner eller fortsätter

Företagsrådgivning och ekonomiskt stöd

  • FöretagsFinlands telefontjänst ger råd till blivande och nuvarande företagare
    Rådgivning: 0295 020 500
    Ekonomiskt stöd: 0295 024 880

Finansiering och företagarens ekonomiska stöd

I Lovisa regionen fungerar även SILMU rf

SILMU rf är en av 54 LEADER-grupper i Finland som beviljar projektfinansiering åt företagare, föreningar och övriga samfund. LEADER-grupperna ger rådgivning i utvecklingen och förberedningen av ideér till projekt och finansierar dem.

SILMU rf förverkligar både den lokala SILMUSTA KASUVA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 strategin  och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Silmu företagsunderstöd

Silmu Projektplanering

Övriga länkar

Lovisa företagare

Lovisa stads tomt- och fastighetsbörs

Internationalisering

Länk till BusinessFinland: https://www.businessfinland.fi/sv/