Företagsrådgivningshjälp från och med 2.4.2020

Lovisa stad har i samarbete med utvecklingsbolaget Cursor Oy anordnat en avgiftsfri rådgivningstjänst för Lovisaföretag för att stöda företagen under coronaviruskrisen.
Tjänsten kan användas från och med 2.4.2020 fram till 30.9.2020. Rådgivningstjänsten är öppen för Lovisaföretag och kan anlitas vid alla situationer där företagen behöver hjälp på grund av coronaviruset. Kontaktinformation nedan.

Företagsrådgivning

Cursor Oy:s företagsrådgivning betjänar Lovisaföretag per telefon och i form av videokonferenser under coronakrisen. Företagsrådgivarna hjälper med ansökan av statligt företagsstöd, ekonomisk styrning och i alla frågor som gäller entreprenörskap och företagsverksamhet, också utveckling av affärsverksamheten. Ta kontakt så hjälper vi dig hitta fungerande lösningar här och nu!

Företagsrådgivningen betjänar under coronakrisen vardagar klockan 8–20.

Kontaktperson för Lovisa, företagsrådgivare Kalle Kallionpää, tfn 040 190 25 63, kalle.kallionpaa@cursor.fi

Företagsrådgivning, tfn  040 190 25 55, yritysneuvonta@cursor.fi

Elektronisk tidsbeställning https://www.cursor.fi/fi/ajanvaraus

Informering

Vi samlar information och informerar aktivt Lovisaföretagen om statsmaktens och andra aktörers centrala beslut och stödformer. Vår kundbetjäning håller aktiv kontakt med företagarna. Vi vill diskutera coronakrisens inverkan och berätta om de tjänster och stödformer som finns att tillgå. Anvisningar gällande coronaviruset och stöd för företagare finns även tillgängliga på adressen

https://www.cursor.fi/fi/yritystoiminnan-tueksi/neuvoa-yrittajalle-poikkeustilanteessa.

www.cursor.fi

Verksamhetsstöd för ensamföretagare 2 000 €

Vi fick 1.4.2020 närmare information om det stöd som är riktat till ensamföretagare. Stödet uppgår till 2 000 euro, och det beviljas för att täcka utgifter för bedrivande av verksamhet som ensamföretagare. Syftet med stödet är att möjliggöra fortsatt lönsam företagsverksamhet efter den kris som coronaviruset medfört. Stödet används för att upprätthålla ensamföretagarens likviditet. Avsikten är att ansökningsomgången inleds senast inom två veckor. Den finansiering som finns tillgänglig i kommunen är en kalkylmässig andel av den summa på 100 miljoner euro som staten beviljat för detta företagsstöd.

Då det gäller Lovisa stad är det Cursor Oy som administrerar verksamhetsstödsprocessen, behandlar ansökningarna och skickar dem vidare till Lovisa stad, som fattar beslut om stödet.

https://www.cursor.fi/fi/yritystoiminnan-tueksi/yksinyrittajan-tuki

 

Serviceavtal

Tjänsten är i kraft till 30.9.2020.

Lovisa stad informerar aktivt om rådgivningstjänsten på olika kanaler och önskar att också företagarna aktivt förmedlar informationen vidare till andra företagare. Av företagarna önskas tålamod och förståelse för att rådgivningstjänsten tidvis kan vara överbelastad och för att tjänsten möjligtvis inte genast kan erbjudas på önskat språk. Alla företag får garanterat betjäning.