Område 1 – Mickelspiltom

Totalarealen för markområdet som är till salu är 71,23 ha.

Fastigheten 434-423-8-30

Mickelspiltom, grundkarta

Mickelspiltom, servitutskarta

Skogsvårdsföreningens värdering

Obs! Figur 23, 4,1 ha har planterats sen skogsvärderingen.