Område 11 – Hattnäsvägen

Totalarealen för markområdet som är till salu är 25,91 ha.

Fastigheten 434-409-2-117

Hattnäsvägen, grundkarta

Hattnäsvägen, servitutskarta

Skogsvårdsföreningens värdering