Område 12 – Långstrandsvägen norra

Totalarealen för markområdet som är till salu är 103,45 ha.

Fastigheten 434-410-1-66 (del)

Långstrandsvägen norra, grundkarta

Skogsvårdsföreningens värdering