Område 13 – Långstrandsvägen söder

Totalarealen för markområdet som är till salu är 77,20 ha.

Fastigheten 434-410-1-66 (del)

Långstrandsvägen söder, grundkarta

Skogsvårdsföreningens värdering

Obs! Figur 301, 2,8 ha har planterats sen skogsvärderingen.