Område 16 – Pernå Kyrkoby

Totalarealen för markområdet som är till salu är 1,64 ha.

Områdesbeskrivning

Helhetsareal 16 370 m2. Skiftesarealerna framgår ur skifteskartan observera dock gränsfelet. Området belastas av vägrätt

Startpris 12100 €.

Fastighetsbeteckning 434-455-4-73

Pernå Kyrkoby, grundkarta

Pernå Kyrkoby, servitutskarta

Digi karta