Område 2 – Heikantbacken

Totalarealen för markområdet som är till salu är 8,98 ha.

Fastigheten 434-424-2-87 (del)

Heikantbacken, grundkarta

Skogsvårdsföreningens värdering