Område 3 – Lurens norra

Totalarealen för markområdet som är till salu är 26,32 ha

Fastigheten 434-441-4-52 (del)

Lurens norra, grundkarta

Lurens norra, servitutskarta

Skogsvårdsföreningens värdering