Område 4 – Lurens väster

Totalarealen för markområdet som är till salu är 42,81 ha.

Fastigheten 434-441-4-52 (del)

Lurens väster, grundkarta

Lurens väster, servitutskarta

Skogsvårdsföreningens värdering