Område 5 – Virbäcksvägen A

Totalarealen för markområdet som är till salu är 6,46 ha.

Fastigheten 434-413-1-49

Virbäcksvägen A, grundkarta

Virbäcksvägen A, servitutskarta

Skogsvårdsföreningens värdering