Område 7 – Virbäcksvägen C

Totalarealen för markområdet som är till salu är 11,82 ha.

Fastigheten 434-413-3-56

Virbäcksvägen C, grundkarta

Skogsvårdsföreningens värdering