Område 9 – Lägervägen söder

Totalarealen för markområdet som är till salu är 9,44 ha.

Fastigheterna:
434-409-1-270
434-404-3-107

Lägervägen söder, grundkarta

Lägervägen söder, servitutskarta

Skogsvårdsföreningens värdering