Lovisa stad och projektet REFEC

Projektet REFEC syftar på att förstärka grundandet av en transportkorridor mellan östra Finland och östra Estland. En lösning till att göra lastflödet i korridoren effektivare skulle vara att skapa en transportförbindelse mellan hamnen i Lovisa i Finland och hamnen i Kunda i Estland.

Projektet innefattar konkreta åtgärder för att stöda transportförbindelsen mellan Loviisa och Kunda:

  • operativa planer och investeringsplaner för hamnarna
  • en vägkarta för följande av bestämmelserelaterade krav och för erforderliga tillstånd
  • bästa praxis omfattad från liknande förbindelser i Östersjöområdet
  • planer för färjetidtabeller och alternativa rutter
  • att integrera potentiella rederier för att medverka i uppgörandet av affärsverksamhetsmodellerna.

Korridorens lastpotential analyseras och den utvecklade korridorens verkan verifieras (lastvolymen inom korridoren och förbindelsen mellan Loviisa och Kunda, den minskade resetiden och de socio-ekonomiska verkningarna). Nyttorna är snabbare och smidigare transportförbindelser och direkta förbindelser mellan de östra delarna av Finland och Estland samt att lätta på trycket av den ökande tunga trafiken (trafikstockningar, utsläpp, buller och dammande) i Tallinn and Helsingfors centrum. Det minskade transportavståndet innebär även minskade koldioxidutsläpp.

Projektinformation

Duration: 1.12.2017–30.11.2020
Budget: 728 192 euro
Finansiärer: Europeiska unionen, programmet Interreg Central Baltic (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och partner

Partner

Sjöfartbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea center, Finland
Hamnen i Kunda, Estland
Posintra Oy, Finland

Övriga partner:

Lovisa Hamn Ab, Finland
Oy The Federations Stevedore in Lovisa Ab, Finland
Schenker Oy, Finland
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Estland

Kontaktuppgifter:
Markus Lindroos
markus.lindroos@loviisa.fi