Akseli

Akseli ger en boost åt över 25-åringar som varit en längre tid arbetslösa för att komma tillbaka till den öppna arbetsmarknaden. 

Verkstaden stöder dig också vid karriärbyte och om du funderar på din livssituation. På Akseli förbättrar vi med hjälp av arbete och därtill hörande träning dina möjligheter och förutsättningar att söka till utbildning eller arbete. Dessutom förstärker vi dina vardagshanteringsfärdigheter. Du kan när som helst söka till verkstaden.

Om du blev intresserad och vill bekanta dig närmare med verksamheten, ta då kontakt med verkstadens personliga handledare Petra Bäcklund. Efter den första kontakten reder Petra tillsammans med arbets- och näringsbyrån ut dina möjligheter att börja på verkstaden och kommer överens med dig om den första intervjun och när du kan bekanta dig med verkstaden.

Arbetshandledare:

Nea Heine tfn 040 480 2577 / nea.heine@loviisa.fi
Bo Lindfors tfn 044 055 5947 / bo.lindfors@loviisa.fi

Instagram:   akseli_tyopaja

Akseli på Facebook: